• Arrow

vSphere driftsstøtte

Updated: Nov 19, 2020

Monitorering med daglig analyse af logs + status & anbefalingerDaglig,ugentlig eller månedlig gennemgang

Det er rart at have en specialist der kender systemet og som holder øje med at alt er som det skal være.


Vores monitorerings-løsning vil indsamle og analysere logfilerne fra jeres vSphere miljø. En vSpherespecialist vil gennemgå fejl og advarsler og sende en kort, præcis status til de driftsansvarlige.


Denne driftsstøtte service findes i 2varianter:

  • Daglig log-analyse og statusmail

  • Ugentlig log-analyse og statusmail

Hurtig assistance

Hvis der er opgaver, som Iikke selv har mulighedforeller tid til at løse, vil vi med vores kendskab og adgang til systemet, hurtigt og effektivt kunne udføre opgaverne efter aftale.Alt arbejde på systemet faktureres per påbegyndte ½ time. Til dette vil vi anbefale et af vore konsulent-klippekort på hhv. 25 eller 50 timer som giver rabat på timerne og simpel afregning med tilsendt månedlig status.


Krav

For at kunne varetage denne opgave, vil vi have behov for følgende:

  • Remote adgang til nødvendige servere (vCenter og ESXi) , evt gennem jump/management server.

  • SSH tunnel på en enkelt port til vores monitorerings server.

  • Kontaktinformation på den/de ansvarlige administratorer.

  • Kort gennemgang af systemet inden endelig prissætning.

Priser


15 views0 comments

Recent Posts

See All