• Arrow

vSphere Datacenter analyse

Få lavet en analysegennemgang med efterfølgende rapport og vejledninger på dit Virtual Data Center.Helbredstjek

Den daglige drift tillader sjældent tid til de store analyser og sundheds-checks. Vi har erfaret at mange kunder kan forbedre deres systems performance, ressource udnyttelse og drifts stabilitet, ved at foretage en analyse og systemgennemgang. Derfor har vi udformet denne service som bla. består af et sundhedscheck med en af vore vSphere specialister, hvor konfiguration og logs efterses for eventuelle fejl eller muligheder for forbedringer.


Analyse

Ud over systemgennemgangen, opsættes en VM med et analyse værktøj, som vil opsamle trend, performance og log informationer gennem en periode på 1-2 uger.


Rapport og anbefalinger

Efterfølgende vil vi evaluere de opsamlede oplysninger og udforme en kort rapport, som vi til sidst præsenterer for jer, sammen med eventuelle ændringsforslag.


Krav

For at kunne varetage denne opgave, vil vi have behov for at installere en VM med analyse værktøjer og have disse kørende i analysefasen. Denne VM har brug for 4 vCPU’er og 10-16GB memory, men kan slettes når analysen er fuldført.


vSphere optimering

  1. Er konfigurationen i orden?

  2. Bruges CPU, RAM og storage optimalt?

  3. Er der VM’er / hosts med problemer?

  4. Er der flaskehalse vi nemt kan fjerne (mest for pengene?)

  5. Er noget af det i kæmper med kendte fejl/problemer?

Pris

DKK 18.400,- for hele pakken inklusiv rapport og gennemgang.


Reference nr.

SA_VSPHERE-CKECKUP

0 views0 comments

Recent Posts

See All