• Arrow

Storage Analyse

Få lavet en storage analyse for at få mest udbytte af dit storage. Inkl. rapport med resultat af målinger.Disk IO – den mest almindelige flaskehals

Hvis der er performance problemer, skyldes det ofte disk-IO, og det kan være svært at afgøre, hvad der skal til for at afhjælpe problemet.


Hvis man kører en almindelig disk performance test, vil dette ikke altid vise eventuelle problemer, da intens belastning ’hjælpes’ af cache og tiering algoritmer i storage systemet.


For at analysere storage performance er det nødvendigt at kigge på brugsmønstre og andre komponenter i det pågældende IT-miljø.


Hvordan sikres optimal brug af ressourcer?

En storage analyse er ikke kun aktuel ved performance problemer, men kan også hjælpe jer med følgende:

  • Optimere brugen af eksisterende storage og få mest udbytte af dit storage.

  • Finde de områder hvor investeringer vil give den største forbedring.

  • Analysere forbrug; datatype fordeling og vækst.

Udførelsen Analysen vil bestå af følgende:

  1. 2-3 ugers data indsamling og måling vha. storage monitorerings tools og server opstillet hos kunden.

  2. Kort rapport med resultatet af målinger samt ændringsforslag og konklusionspunkter.

  3. Møde hos kunden hvor vi i fællesskab gennemgår rapporten og storage konfigurationen.

Priser


3 views0 comments

Recent Posts

See All