Som Technical Specialist ved Arrow har jeg de sidste 10 år arbejdet med alt inden for virtualisering, infrastruktur og tilhørende Performance optimering. Jeg udfører implementering og teknisk assistance på stort set alle produkter inden for IBM, NetApp og Lenovo. Jeg er uddannet ingeniør ved Aalborg Universitet og er efterfølgende specialiseret inden for IBM servere og software.

Tag fat i mig, hvis jeg skal hjælpe dig med:

 • Analyse, design, implementering eller teknisk assistance i forbindelse med et projekt eller en opgave hos en af dine kunder 

 • Design og pre-sale møder hos dine kunder

 • Installation og opsætning af ny infrastruktur

 • Implementering og konsulentbistand.

 • Optimering af eksisterende udstyr og fejlfinding

 • Teknisk workshop (Lenovo XClarity, IBM, NetApp etc.)

Kort og godt

IT er det jeg elsker og brænder for! Jeg elsker at være first mover, og slipper ikke en opgave, før den er udført og afleveret korrekt til kunden. Er meget fokuseret på kvalitet og høj oppetid. Det bedste jeg ved er, når en kompleks opgave skal implementeres og bæres i mål. Jeg går først, når opgaven er udført!

As a Technical Specialist at Arrow, I have for the last 10 years worked with everything within virtualization, infrastructure and related Performance optimization. I perform implementation and technical assistance on virtually all products within IBM, NetApp and Lenovo. I have a degree in engineering from Aalborg University and subsequently specialize in IBM servers and software.

Contact me if you need help with…

 • Analysis, design, implementation or technical assistance in relation to NetApp, Hyper-V, Microsoft AD, MS SQL, MS Exchange, Lenovo or IBM

 • Design and pre-sale meetings with your customers

 • Installation and setup of new infrastructure

 • Optimization of existing equipment and troubleshooting

 • Technical workshop (Lenovo XClarity, IBM, NetApp etc.)

In short

IT's what I love and am passionate about! I love being a first-mover, and to keep working until the task completed and delivered correctly to the customer. I’m very focused on quality and high uptime. I enjoy bringing a complex task to s successful conclusion.

linkedin.png
Henrik Witek

+45 6023 6007

henrik.witek@arrow.com